Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 29 2017

8443 ea17
Reposted fromLittleJack LittleJack viapesymista pesymista
albatros
Istnieje przeciwieństwo déjà vu. Nazywa się jamais vu. To sytuacja, kiedy spotykasz tych samych ludzi albo odwiedzasz te same miejsca, ale za każdym razem po raz pierwszy. Każdy zawsze jest dla ciebie obcy. Nic nigdy nie wydaje ci się znajome.
— Chuck Palahniuk, "Udław się"
Reposted fromgivemetwobeers givemetwobeers viagreywolf greywolf
5182 5790 500

cinemarhplus:

Romy and Alain

albatros
Miłość nie polegała na byciu z kimś jedynie w słonecznych dniach. Oznaczała trwanie przy tym kimś nawet w burzowe noce.
— Brittainy C. Cherry - "Woda, która niesie ciszę"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viazoou zoou

March 19 2017

albatros
- Znowu się pan kłóci?
- Z panią zawsze. Nie znam osoby, która by się ładniej oburzała.
— Prus.
Reposted fromrol rol viasomethingpositive somethingpositive
albatros
albatros
Zdałem sobie sprawę, o co chodzi z tą całą odwagą. Ona jest w naszych głowach. Nie rodzimy się z nią, nie uczymy się jej w szkole, nie czerpiemy jej z książek. To sposób myślenia, i tyle. To coś, w czym ćwiczymy umysł. Odwaga to wybór, którego dokonujemy.
— Jutro, kiedy zaczęła się wojna - John Marsden
Reposted fromButWhy ButWhy viasomethingpositive somethingpositive

March 01 2017

albatros
Moje myśli opiekują się Tobą. Niezależnie czy bez Twojej, czy za Twoją zgodą.
— Stachura, Dzienniki
9294 e51f
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viamadadream madadream
albatros
2743 4126
Reposted frombyheart byheart viamadadream madadream
albatros
Kobieta miewa w oczach błyski stokroć wymowniejsze od słów.
— Arthur Conan Doyle
Reposted fromflorentyna florentyna viamadadream madadream
albatros
9705 a506
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaasylopath asylopath
9413 cf6b 500
Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge viamadadream madadream
albatros
4284 9641
Reposted fromapatyczna apatyczna viabluejane bluejane
4197 d363
Reposted frombestero bestero viajabolmax jabolmax
albatros
 To niepojęte, jak można tęsknić za osobą, zapachem, gestami, przytulaniem, bliskością. 
— B. Rosiek
albatros
6682 cf78
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamadadream madadream
albatros
6452 095b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viawastedtime wastedtime
albatros
Nie wiem, czy kiedykolwiek tak się czułeś. Jakbyś chciał przespać tysiąc lat. Albo po prostu przestać istnieć. Albo nie mieć świadomości, że istniejesz.
— Charlie, Stephen Chbosky
Reposted fromcheri cheri viaaanetaxx aanetaxx
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl