Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 01 2017

albatros
Zaczynam się zastanawiać, ile razy ja mijałem na ulicy kogoś, kto uciekał, czyj cały świat właśnie się rozpadł.
— Sabaa Tahir, Imperium Ognia
albatros
8188 f29b
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon viaostatnia ostatnia
albatros
To jak piszesz i jak mówisz, świadczy o tym jak myślisz. To jak dotykasz i patrzysz, świadczy o tym co czujesz i jak odczuwasz.
— ktoś kiedyś powiedział
Reposted fromkonwalia konwalia viamiss0alexis miss0alexis
albatros
0603 7fea
Reposted fromGodislove Godislove viajointskurwysyn jointskurwysyn
0363 0353
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viamiss0alexis miss0alexis
albatros
2204 1e39
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamiss0alexis miss0alexis
albatros
2118 9a06
Reposted fromdziewcze dziewcze viawastedtime wastedtime
albatros
Nie ma pośpiechu. Jeśli coś jest nam przeznaczone, wydarzy się – we właściwym czasie, z odpowiednią osobą i z dobrych powodów.
— ?
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viawastedtime wastedtime

February 27 2017

8995 c639
Reposted fromLittleJack LittleJack viamahre mahre
albatros
6130 77ed
Reposted frommjoszu mjoszu viamahre mahre
albatros
I potem - może przede wszystkim potem - będę cię kochał i kiedyś dojdzie między nami do prawdziwych, wyczerpujących wyjaśnień - i wtedy już jakoś dopasujemy się do siebie, zetkniemy właściwymi krawędziami, rozwiążemy łamigłówkę: przeprowadzić z takiego to do takiego to punktu... tak, żeby ani razu... albo - nie odrywając ołówka... albo jeszcze jakoś inaczej... połączymy, przeprowadzimy i powstanie ze mnie i z ciebie ten jedyny w swoim rodzaju nasz wzór, do którego tak tęsknię.
— Vladimir Nabokov, Zaproszenie na egzekucję, tłum. L. Engelking
Reposted fromchaveleh chaveleh viabluejane bluejane
albatros
 Są historie, po których zmieniamy się bezpowrotnie.
Reposted fromjohankam johankam viajointskurwysyn jointskurwysyn

March 03 2015

5596 c429 500
Reposted fromarmadillo armadillo viapassionative passionative
albatros
9462 e0da
Reposted fromPatrryykk Patrryykk viaumie-ranko umie-ranko
albatros
8855 d2d2
0270 9437
Reposted fromportecreation portecreation viapotrzask potrzask

February 22 2015

albatros
Bo na niektórych osobach, mimo dzielącej nas ciszy, dalej nam cholernie zależy. 
Reposted frompassionative passionative viaicetea123 icetea123
albatros
7325 1ecc 500
Reposted fromatanudey atanudey viaoski oski
albatros
8365 19d0
Reposted fromcalifornia-love california-love
albatros
Good design is innovative.
Good design makes a product useful.
Good design is aesthetic.
Good design makes a product understandable.
Good design is unobtrusive.
Good design is honest.
Good design is long-lasting.
Good design is thorough down to the last detail.
Good design is environmentally friendly.
Good design is as little design as possible
— Dieter Rams
Reposted frommr-mojorisin mr-mojorisin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl